Felanmälan

Felanmälningar övrigt tid görs till Kindbergs Förvaltning på telefon nummer 036-184000.
akuta ärenden på kvällar och helger ring 072-858 60 60 eller på E-mail info@kindbergs.se